Stein Åge Martinsen

Arbeidsområde
Forhold knyttet til fast eiendom, odel, tomtefeste, naboforhold mv. Alminnelig forretningsjuridiske oppgaver, herunder skatte- og selskapsrettslige forhold. Eiendomsmegling. Generasjonsskifte. Arv og skifte.

Bakgrunn
Han har i perioden 1976 til 1986 arbeidet i skatteetaten og gjennomført skattevesenets etatsopplæring (skatteetatsskolen). Han var advokatfullmektig fra 1986 til 1988. Advokat fra 1988. Han har vært oppnevnt som medlem av skattelovutvalget i Den norske Advokatforening i perioden 2001 – 2007. Siden 2002 fast formann i Stange overformynderi.

Cand.jur. 1985

E-post: post@advokatmartinsen.com


Ingeborg Enger-Martinsen

Arbeidsområde
Hun arbeider som saksbehandler og sekretær. Hun har også sekretærfunksjonen for Stange overformynderi

Bakgrunn
Hun har i perioden 1975 til 1988 arbeidet ved sorenskriverkontorene på Strømmen og Sør-Hedmark. Har i hovedsak hatt arbeidsoppgaver innenfor tinglysing og skifte. Hun har siden 1988 arbeidet som advokatsekretær og har gjennomført videreutdannelse for advokatsekretærer 1995/96 og er utdannet som advokatassistent DNA.

E-post: post@advokatmartinsen.com