Førstegangskonsultasjon innen en halv time uten ytterligere oppfølgning koster kr 1000.  I tillegg kommer 25 % mva.

Utgangspunktet for vår prisberegning er sakens omfang og kompleksitet. Også utfallet av saken vil kunne spille inn. Timeprisen eks. mva vil ligge mellom kr 1.380 – kr 1.800.  I tillegg kommer 25 % mva.

I enkelte sakstyper vil privatpersoner ha krav på fri rettshjelp. Kontoret vil kunne orientere nærmere om vilkårene for å få fri rettshjelp samt være behjelpelig med å sende søknad.

Man vil også kunne være dekket av en egen rettshjelpsforsikring som inngår som en del av andre forsikringer en måtte ha.
Dette vil man få avklart ved henvendelse til sitt forsikringsselskap eller vi kan bistå med å avklare dette.

 

Ta kontakt med oss...