Vi yter bistand innenfor en rekke juridiske rettsområder, og påtar oss oppdrag fra privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner
og det offentlige med hovedvekt på følgende rettsområder:

§ Arv og skifte
§ Eiendomsmegling
§ Erstatningsrett
§ Familierett
§ Fast eiendom – odel, skjønn, ekspropriasjon, tomtefeste, naboforhold
§ Forvaltningsrett
§ Generasjonsskifte
§ Kontraktsrett
§ Selskapsrett
§ Skatte- og avgiftsrett


I tillegg er advokat Stein Åge Martinsen fast formann i
Stange overformynderi.

Ta kontakt med oss...